Graffiti verwijdering van brugpeiler

Graffiti verwijdering met Hotbox

Op de betonpeiler van deze brug is door vandalen graffiti aangebracht. In deze situatie waren meerdere lagen over een periode van enkele jaren besmeurd. Eerdere reinigingspogingen hebben nauwelijks tot enig resultaat geleid.

Graffiti verwijdering met Hotbox

In de bovenstaande afbeelding ziet u dat door de Hotbox techniek de graffiti wel te verwijderen is. De Hotbox techniek kenmerkt zich door het gebruik van oververhitte stoom en lage werkdruk. Dit is belangrijk omdat hierdoor de ondergrond niet beschadigd wordt.

Graffiti verwijdering met Hotbox