Graffiti verwijdering en aanbrenging anti-graffiti coating

Graffiti muur

De gevel van dit pand is jarenlang als legale spuitplaats voor graffiti in gebruik geweest. De klant kwam met de vraag deze gevel te reinigen en een coating aan te brengen. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat bij nieuwe besmeuring van de muur deze direct door ons wordt gereinigd. Deze concentratie graffiti is exemplarisch voor vele binnensteden, winkelcentra e.d., wat op deze locaties zorgt voor een verpauperd straatbeeld en mede zorgt voor een onveilig gevoel bij het publiek.

  1. De gevel wordt gereinigd door middel van de Hotbox en bij sterke verontreiniging ondersteund door de inzet van ons product Cryptol 2.

  2. Reiniging door middel van Hotbox
  3. Na het reinigen van de gevel wordt deze geschilderd en vervolgens voorzien van een anti-graffiti coating tot circa 3 meter hoog.

  4. Aanbrengen anti-graffiti coating
  5. Het eindresultaat is een volledig getransformeerde gevel.

  6. Eindresultaat muur